Хуманитарна гимназия Варна

  Да се учим заедно

ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

 Специфика на профилите:

Профил “ХУМАНИТАРЕН”_ Успоредно с общозадължителната подготовка се реализира  разширеното обучение по профилиращите предмети , висока степен на владеене на първия чужд език,изучаване на древни езици и култура, редактиране и журналистика, изобразително изкуство и история на изкуството, информационни технологи.

Профил "ИЗКУСТВА"_Заедно със задължителната общообразователна подготовка и чужд език се изучават    графика, живопис, склуптура, компютърна графика и дизайн, история на изкуството;учениците  участват в изложби  в Арт галерия "Ракурси" на гимназията.
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Седемдесет и пет членият колектив на Хуманитарна гимназия "Константин Преславски"   Варна е отвисоко квалифицирани учители с богат професионален опит.В профил "Изобразително изкуство" са привлечени изтъкнати варненски художници с международни изяви.Работата на педагозите е многоаспектна.  Урочната дейност по всички предмети е на високо равнище.Това позволява висока реализация на 95-98%  от зрелостниците във висшите училища. Възпитаниците на гимназията са студенти в САЩ, Холандия, Англия, Франция, Полша, Италия, Белгия, Германия.  В България ученици на гимназията има в университетите   /технически, медицински, икономически, университетите за подготовка на юристи и филолози/   и училищата по изкуства- НАТФИЗ, Музикална консерватория и други.

ПРИЕМ
През учебната
2001/2002 г. ще се приемат ученици, завършили 7 клас, както и ученици след завършено основно образование.

1.След завършен VII клас с петгодишен срок на обучение
Профили Профилиращи
предмети
Интензивно   изучаван ЧЕ Брой паралелки Брой ученици Приемни изпити Балообр.
предмети
Хуманитарен

БЕЛ, История и
цивилизация,
І ЧЕ, Философия

Англииски
Немски 
Италиански    
 

3

 

78

1.Тест
2.Съчинение разсъждение
1. БЕЛ
2.История
Хуманитарен История и цивилизация
БЕЛ
Англииски ез.
Изобразително   изкуство
Англииски 1 26 1.Тест
2.Съчинение разсъждение
1.История
2.БЕЛ
Изкуства Изобразително изкуство
БЕЛ
Френски език
Информ. технлогии
Френски    1 26 1.Тест
2.Проверка на способностите  
по Изобр.
изкуство
1.Изобр. изкуство
2.БЕЛ

2.След завършено основно образование с четиригодишен срок на обучение

Профили Профилиращи
предмети
Брой паралелки Брой ученици Начин 
на приемане
Балообр.
предмети
Хуманитарен БЕЛ
История и цивилизация
I ЧЕ
Философия
1 26 По  документи  1. БЕЛ
2.История
Изкуства Музика
БЕЛ
I
ЧЕ
История и цивилизация
1 26 Проверка на способностите 
по музика
1.Музика
2.БЕЛ
Изкуства Изобразително изкуство
БЕЛ
История и цивилизация
Информ. технлогии
1  

26

 

Проверка на способностите  
по Изобр.
изкуство
1.Изобр. изкуство
2.БЕЛ


 
Извънкласни занимания по интереси:

Изложби в Арт галерия "Ракурси" в гимназията, клуб  "Дебати" с дебати на български, английски и немски, музикален колегиум "Благовещение",  издават  се училещен  вестник "Профили" и Годишник на гимназията, национални конференции по литература, история и философия организирани и финансирани от училещето, спортни занимания/волейбол,баскетбол,аеробика, тенис на маса/, Интернет ,  културни програми, екскурзии.


Адрес: Гр. Варна, ПК 9000идеален център, на ул."Атанас Георгиев" 20 E-mail :     HG-Varna@portal.bg
Тел.: ( 052)  225 295  ,    ( 052) 223 403